AREEYA  |  COMO SERIES

Owner             Areeya Property PCL.

Architect          V I J I T - P I S A D A co.,ltd  and  Stem Design co.,ltd

Engineer         Areeya Property PCL.

Conceptual     Natural Modern, Cosy & Relaxing, Areeya Sense
Location          Bangna and Ramindra-At Narong Bangkok

Areeya_Como-189_4.jpg
Areeya_Como-141_1.jpg
Areeya_The Color_bangna_1.jpg
Areeya_The Color_bangna_2.jpg
Areeya_The Color_kaset-nawamin_1.jpg
Areeya_The Color_kaset-nawamin_2.jpg